Aciz anlamı
Aciz ne demektir? Aciz sözcüğünün toplamda 18 anlamı bulundu. Kendiniz de Aciz tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


[1] gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük | ''Kendimde mukavemet yerine zaaf, taarruz yerine aciz, mücadele yerine gevşeklik hissediyorum.'' -E. İ. Benice | [2] beceriksizlik | ''Aczini bilmek [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


[1] gücü bir işe yetmez olan, güçsüz | [2] beceriksiz | [1] | [1] aciz | [2] ben | | [1]
Kaynak: tr.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Bir þahsýn borçlarýný ödeyemeyecek durumda bulunmasý
Kaynak: hukukrehberi.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Gücü bir iþe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayýf 
Kaynak: hukuki.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Gücü bir iþe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayýf 
Kaynak: hukuki.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Gücü bir iþe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayýf 
Kaynak: hukuki.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu 
Kaynak: hukuki.net

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Gücü bir iþe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayýf 
Kaynak: hukuki.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Gücü bir iþe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayýf 
Kaynak: hukuki.net

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Ödeme güçsüzlüğü. Gönderen : Veysel APARI
Kaynak: sozluk.adalet.gov.tr

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Birinin borcunu vaktinde ödeyememesi durumu
Kaynak: yenimakale.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Gücü bir işe yetmez olan; güçsüz; beceriksiz; kabiliyetsiz; zayıf
Kaynak: yenimakale.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Vadesi gelmiş borçlarını ödeyememe durumudur. Alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek mahkemeye başvurabilir. Borçlu da, acz içinde olduğunu ileri sürerek mahkemeden iflası [..]
Kaynak: mornota.com

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Borçların, vadesi gelmesine rağmen ödenememesi durumudur. Böyle bir durumda, alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu mahkemeye bildirir, borçlu ise, acz içinde olduğunu ileri sürerek [..]
Kaynak: finhat.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Borçların, vadesi gelmesine rağmen ödenememesi durumudur. Böyle bir durumda, alacaklı borçlunun borcunu ödeyemeyecek durumda olduğunu mahkemeye bildirir, borçlu ise, acz içinde olduğunu ileri sürerek [..]
Kaynak: vansosyal.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması
Kaynak: hukuk.com

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Bir  kimsenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması.,
Kaynak: yasinocak.av.tr

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Aciz


Bir şahsın borçlarını ödeyemeyecek durumda bulunması Aciz vesikası
Kaynak: romanyaturkleri.ro

<< acir Âciz >>

Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle