yasinocak.av.tr

Toplam beğeni0
Toplam beğenilmeme0
Beğeni:0 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (273)

1

0   0

aciz


Bir  kimsenin borçlarını ödeyemeyecek durumda olması.,
Kaynak: yasinocak.av.tr

2

0   0

aciz vesikasi


Takipte alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika.
Kaynak: yasinocak.av.tr

3

0   0

açik artirma


Bir malın teklif veren kişiler arasında en yüksek teklifi veren kimseye satılmasını sağlayan satış usulü.
Kaynak: yasinocak.av.tr

4

0   0

adi iflas


Kişinin kötü niyeti ve kusuru olmaksızın borcunu ödeyemez hale gelmesi.
Kaynak: yasinocak.av.tr

5

0   0

adi kefalet


Birine ait olan bir borcun ifasını taahhüt etmek.
Kaynak: yasinocak.av.tr

6

0   0

adi kira


Kiraya verenin belli bir ücret karşılığında bir şeyin kullanılmasını kiracıya bıraktığı sözleşme.
Kaynak: yasinocak.av.tr

7

0   0

adi senet


Resmi olmayan belge.
Kaynak: yasinocak.av.tr

8

0   0

adi şirket


İki ya da daha çok kimsenin ortak amaçlarına ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan tüzel kişiliği olmayan ortaklık.
Kaynak: yasinocak.av.tr

9

0   0

adli müzaharet


Mahkeme masrafı yapamayacak olanlara devlet tarafından yapılan maddi yardım.
Kaynak: yasinocak.av.tr

10

0   0

ahde vefa


Söze bağlılık.
Kaynak: yasinocak.av.tr


273 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.