turkedebiyati.org

Toplam beğeni4
Toplam beğenilmeme9
Beğeni:-4 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (530)

1

2 Thumbs up   4 Thumbs down

vecize


vb. türler bu gruba girmektedir.
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

mektup


olduðu unutulmamalýdýr. E-posta oluþturulurken de mektup yazýmýnda uyulan kurallara dikkat edilmelidir. Hitap cümlesi ile baþlanmalý, alýcýnýn konumuna uygun dil ve ifade biçimleri kullanýlmalýdýr. Kompozisyon
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

jest


Oyuncularýn duygu ve düþüncelerini el, kol hareketleriyle anlatmasý.
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resim-1: worldometers.info/tr/ adlý web sitesinden anlýk e-posta istatistiki veriler


Özellikle bilgisayarlarýn günlük hayatta kullanýlmasý, dünyanýn fiber optik aðlarla sarýlmasý, internet sisteminin oluþturulmasý, insan iliþkilerine çok yönlü bir boyut kazandýrmýþtýr.
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

resim-3: gmail'den yeni ýleti alaný görüntüsü


Resim-4: Outlook'tan Yeni Ýleti Alaný Görüntüsü
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

türk edebiyatý


Ýslamiyet Öncesi Edebiyat
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

edebiyat - þiir


Halk Ozanlarý
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

edebiyat


Arapça "edep" sözcüðünden türetilen bu kavram, ilk kez Þinasi
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

'þiir'


ve 'inþa'
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

günümüzde edebiyat kavramý þu anlamlarda kullanýlmaktadýr


1) Düþünce, duygu, olay ve imge
Kaynak: turkedebiyati.org (offline)


530 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.