biyolojigunlugu

Toplam beğeni13
Toplam beğenilmeme21
Beğeni:-7 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (9)

1

3 Thumbs up   3 Thumbs down

endonörium nedir?


Sinir demetlerini en içten saran örtüye endonörium denir.
biyolojigunlugu - 6 Mayıs 2020

2

3 Thumbs up   2 Thumbs down

endokrin salgılama nedir?


Bu tip salgılamada salgı kan damarlarına verilerek hedef bezler faaliyete geçirilir. Salgı kan yolu ile kendilerinden uzak olan hücrelere ulaşarak faaliyete geçmelerini sağlar.
biyolojigunlugu - 11 Eylül 2019

3

2 Thumbs up   3 Thumbs down

otokrin salgı nedir?


Otokrin salgılama da salgının uyardığı hedef hücre kendisidir. Örneğin endotel hücrelerden ve timusdan salgılanan bazı sitokinler kendi faaliyetlerini etkileyerek düzenli çalışmasını sağlar.
biyolojigunlugu - 11 Haziran 2019

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

nükleotid nedir?


Tek bir fosfat grubuna sahip bir nukleosittir. Nukleosit mono fosfat olarakta isimlendirilebilirler.

Bir fosfat, 5C’lu bir şeker (pentoz) ve azotlu bir organik bazdan oluşan bileşiktir. Başlıca nukleotidler, Adenin, Guanin, Sitozin, Timin ve Urasildir.
biyolojigunlugu - 6 Haziran 2019

5

2 Thumbs up   2 Thumbs down

biyoremediasyon nedir?


Zehirli atıklara karşı mücadele sistemi.Tehlikeli maddeleri zararsız ya da daha az zararlı maddelere parçalamak için mikroorganizmaların kullanıldığı , uzun süreli arıtım süreçleridir.
biyolojigunlugu - 11 Haziran 2019

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

izotonik çözelti nedir?


Hücre içi ortamda bulunan çözünmüş madde konsantrasyonuna eşit oranda çözünmüş madde içeren çözeltileri ifade etmede kullanılan bir terimdir. Memeli hücrelerinde bu oran yaklaşık %0,9 oranındaki sodyum klorür (NaCl) çözeltisinin oluşturduğu ozmotik basınca denk gelir.
biyolojigunlugu - 6 Haziran 2019

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

hücre üretme vasatı nedir?


Hücrelerin in vitro şartlarda üretilebilmesi için kullanılan sıvı ortamlara hücre üretme vasatı denir. Hücre üretme vasat›, hücre çoğalması için gerekli olan amino asitler, vitaminler, mineraller, iz elementler, glukoz vb maddeleri içeren, steril ve pH’sı dengelenmiş bir izotonik çözeltidir.
biyolojigunlugu - 6 Haziran 2019

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

vitröz humor nedir?


Göz yuvarının sıvısına Vitröz humor denir.
biyolojigunlugu - 16 Ekim 2018

9

0 Thumbs up   3 Thumbs down

pregnenolon nedir?


Mitokondride androjen, östrojen, progesteron hormonlarının oluşumunda kullanılır.
biyolojigunlugu - 13 Nisan 2020

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

infundibulum nedir?


Ekzokrin bezlerde salgının yapıldığı ve salgının boşaltıldığı kısım olmak üzere iki kısım vardır. Salgının yapıldığı kısım bezin dip tarafındadır ve bu kısma infundibulum (sekresyon) kısmı denir.
biyolojigunlugu - 11 Haziran 2019
Bu tanım onaylanmamıştır