sındamga anlamı
sındamga ne demektir? Aşağıda sındamga için bir tanım bulundu Kendiniz de sındamga tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1 Thumbs up   3 Thumbs down

sındamga


Orijinal olarak metin mesajlarında kullanılan ancak o zamandan beri sosyal medya gibi diğer bağlamlarda uluslararası olarak benimsenen, bir kavramı veya nesneyi temsil etmek için kullanılan benzersiz bir kod noktasına sahip dijital bir grafik simgesi, emoji.
M. Sayan - 30 Kasım 2020
<< dönünek GCC

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

denem >>