dönünek anlamı
dönünek ne demektir? Aşağıda dönünek için bir tanım bulundu Kendiniz de dönünek tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1 Thumbs up   2 Thumbs down

dönünek


Enerji, fizikî güç; iş yapabilme kapasitesi. İş yapma yeteneğini ifade eden ve kütle × mesafe² / zaman² (ML² / T²) veya eşdeğeri olarak boyutlandırılmış bir birimde ölçülen bir miktar.
M. Sayan - 30 Kasım 2020
<< taç sındamga >>