haraç anlamı
haraç ne demektir? haraç sözcüğünün toplamda 8 anlamı bulundu. Kendiniz de haraç tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haraç


[1] Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi | [2] Osmanlı Türklerinde Müslüman olmayanların devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi | [3] Bir yerden, bir kimseden [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haraç


Tarým arazisinin gelirlerinden veya çalýþanlarýn emeðinden elde edilen gelir demek olan haraç, terim olarak devletçe kiþilerden alýnan vergi yerinde kullanýlan bir deyimdir.  Haraç, Osmanlýlarda iki çeþittir. Biri haraç-ý mukaseme, diðeri haraç-ý muvazzafa'dýr.  1-Harac-ý mukaseme, arazinin hasýlatýndan, öþürden yarýsýna kadar alýnmak üzere, t [..]
Kaynak: e-tarih.org (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haraç


Müslüman olmayanların ödemekle yükümlü oldukları vergi, Toprak mülkiyetine dayalı
Kaynak: rasitgokhansucu.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haraç


Müslüman olmayanların ödemekle yükümlü oldukları vergi. İslami vergilerdendir. Toprak mülkiyetine dayalı olarak alınırdı.
Kaynak: tarihbilimleri.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haraç


Rüyada Müslümanlardan bir kimsenin inançsızlara cizye ve haraç vermesi, zillet ve düşkünlüğe, cizye ve haraç almaşı dahi, izzet ve kurtuluşa işaret eder.
Kaynak: ruyarehberi.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haraç


Gayrimüslim çiftçilerden ürünlerinin karşılığında alınan vergidir. Harem:
Kaynak: tarihbilimi.org (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

haraç


Haraç, Osmanlı Devleti'nde daha ziyade gayr-i Müslim halkı ilgilendiren vergilerden biridir. İslâm vergi hukukunda olduğu gibi Osmanlılarda da Haraç iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar Haraç-i Muvazzaf(yü [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

8

1 Thumbs up   8 Thumbs down

haraç


Sosyal haklar tanımı Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.
Süleyman ersin - 31 Ekim 2020

<< haraca kesmek haraç mezat satmak >>

Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle