zum anlamı
zum ne demektir? zum sözcüğünün toplamda 2 anlamı bulundu. Kendiniz de zum tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zum


Fotoðraf makinesinin deðiþir odaklý objektifinin yakýndan uzaða veya uzaktan yakýna doðru odaklanmasýyla elde edilen sonuç; optik kaydýrma.
Kaynak: tfsf.org.tr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

zum


[1] Optik kaydırma | [1]
Kaynak: tr.wiktionary.org
<< ziynet zülal >>