zum anlamı
zum ne demektir? zum sözcüğünün toplamda 2 anlamı bulundu. Kendiniz de zum tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1   0

zum


Fotoðraf makinesinin deðiþir odaklý objektifinin yakýndan uzaða veya uzaktan yakýna doðru odaklanmasýyla elde edilen sonuç; optik kaydýrma.
Kaynak: tfsf.org.tr

2

0   0

zum


[1] Optik kaydırma | [1]
Kaynak: tr.wiktionary.org

zum anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< ziynet zülal >>