zarar anlamı
zarar ne demektir? zarar sözcüğünün toplamda 17 anlamı bulundu. Kendiniz de zarar tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1   0

zarar


[1] bir şeyin veya bir olayın açtığı kötü netice ve bu sonuçtan olan kayıp, '''yitinç, dokunca'''. | | Çoğu zarar, azı karar | Keskin sirke kabına zarar | [1] zarar | [1] | [1] zarar [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0   0

zarar


Bu terimin aşağıdaki gibi birden çok anlamı vardır.
Kaynak: tsb.org.tr

3

0   0

zarar


Bu terimin aþaðýdaki gibi birden çok anlamý vardýr. - Ekonomik kayýp meydana getiren bir olay, - Bir sigorta teminatý kapsamýnda, sigor [..]
Kaynak: e-yasamrehberi.com

4

0   0

zarar


Bir sigorta teminatı kapsamında, ekonomik kayıp meydana getiren bir olayın gerçekleşerek, sigortalıya yasal olarak hasar talebinde bulunma hakkını veren olay olarak tanımlanabilir. Bu kapsam [..]
Kaynak: ideadanismanlik.com

5

0   0

zarar


Bu terimin aþaðýdaki gibi birden çok anlamý vardýr. - Ekonomik kayýp meydana getiren bir olay, - Bir sigorta teminatý kapsamýnda, sigortalýya yasal olarak hasar talebinde bulunma hakkýný veren olay, - Sigorta konusu þeyin kaybolmasý. Bir portföy içinde, hasar, üretim masraflarý, idari masraflar, hasar masraflarý, komisyon ve dið [..]
Kaynak: opassigorta.com.tr

6

0   0

zarar


Kişinin malvarlığında veya manevi varlığında ortaya çıkan eksilmedir.
Kaynak: isgfrm.com

7

0   0

zarar


ters yorumlanan hayırlara delalet olan rüyalardandır.
Kaynak: tellwe.com

8

0   0

zarar


préjudice
Kaynak: idare.gen.tr

9

0   0

zarar


Bu terimin aşağıdaki gibi birden çok anlamı vardır. • Ekonomik kayıp meydana getiren bir olay, • Bir sigorta teminatı kapsamında, sigortalıya yasal olarak hasar talebinde bulunma hakkın [..]
Kaynak: sigortadukkanim.com

10

0   0

zarar


Bu terimin aşağıdaki gibi birden çok anlamı vardır. Ekonomik kayıp meydana getiren bir olay,
Kaynak: sigortakolay.net

11

0   0

zarar


Belirli bir faaliyet dönemi sonunda, itletmenin dönem içi giderlerinin dönem içi gelirlerinden fazla olmasý durumudur. Zarar, sermayede veya kardaki azalmayý gösterir.
Kaynak: halkbank.com.tr

12

0   0

zarar


Bir ekonomik faaliyette maliyetin gelirden büyük olması, karın tersi. Örneğin belirli bir faaliyet döneminde işletmenin elde ettiği gelirlerin yaptığı giderleri karşıla-mamsı gibi. Ayr [..]
Kaynak: myistatistik.com

13

0   0

zarar


Belirli bir faaliyet dönemi sonunda, işletmenin dönem içi giderlerinin dönem içi gelirlerinden fazla olması durumudur. Zarar, sermayede veya kârdaki azalmayı gösterir.
Kaynak: finhat.com

14

0   0

zarar


Belirli bir faaliyet dönemi sonunda, itletmenin dönem içi giderlerinin dönem içi gelirlerinden fazla olması durumudur. Zarar, sermayede veya kârdaki azalmayı gösterir.
Kaynak: vansosyal.com

15

0   0

zarar


Lüzumlu ve kýymetli bir þeyin eksilmesi veya kaybolmasý. Ziyan. Kayýp.(Zarar, birþeye dahil olan eksikliktir ki, hastalýk veya körlük, topallýk gibi sakatlýk demektir. Niteki [..]
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

16

0   0

zarar


 Gelir ile gider arasındaki olumsuz fark.
Kaynak: basaksehir.bel.tr

17

0   0

zarar


Herhangi bir ekonomik faaliyette maliyetin elde edilen gelirden büyük olması durumudur.Karın zıttıdır.
Kaynak: eski.ataonline.com.tr

zarar anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< Duruldu Durulmu? >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle