ytkmaden.web.tr

Toplam beğeni2
Toplam beğenilmeme2
Beğeni:1 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (227)

1

1   0

mineral


Rengi           Çizgi
Kaynak: ytkmaden.web.tr

2

1   1

madencilik


Terimleri Sözlüðü - Ç
Kaynak: ytkmaden.web.tr

3

0   0

+905066898213


info@serkanhancioglu.com Anasayfa Hizmetler Orman Danışmanlığı Çevre Danışmanlığı Madencilik Haritacılık Danışmanlığı Online İşlemler MTA Yer Bilimleri Portalına Giriş Coğrafi Bilgi Sistemleri Korunan Alanlar H [..]
Kaynak: ytkmaden.web.tr

4

0   0

adý mermerler


,—> Mermer cinsleri.
Kaynak: ytkmaden.web.tr

5

0   0

adyabatýk kompresyon isisi

Kaynak: ytkmaden.web.tr

6

0   0

agrega


1) Çimentoyla  harç  yapmak  için  kullanýlan  kum, çakýl, mýcýr, kýrýlmýþ  taþlar, v.b.  maddelerden  oluþan  karýþým. Agrega ; beton  agregalarý  ve  hafif  agregalar  olarak  iki   gruba  ayrýlmýþtýr. Kum, çakýl  ve  mýcýrdan  oluþan  beton  agregalarý, TS  706  ve  707  ile  belirlenmiþ  [..]
Kaynak: ytkmaden.web.tr

7

0   0

agricola’nýn


Erasmus, Melanchthon ve Göthe gibi meþhur çaðdaþlarý arasýnda saygýn bir yeri olmuþtur.
Kaynak: ytkmaden.web.tr

8

0   0

aðdalilik


Akmazlýk  ya da  viskozluk  olarak da  bilinir. Sývý  ya da  gaz  halindeki  bir  akýþkanýn  biçim deðiþikliðine, baþka  bir  tanýmla, bir  bölümünün  hemen  yanýndaki  bir  bölüme  göre  yer  deðiþtirmesine  karþý  gösterdiði  direnç.
Kaynak: ytkmaden.web.tr

9

0   0

aðir


MAYÝ  ÝLE  AYIRMA,  Cevher  ve  kömür  hazýrlamada  çok  yaygýn  olarak  uygu-lanan, minerallerin  farklý  özgül  aðýrlýklarýndan  yararlanan, basit  ve  yüksek  randýmanlý  bir  zenginleþtirme  yöntemi. Bu  yönteme  aðýr  ortam  ayýrmasý da  denir. Aðýr  ortam  ayýrmasýnda  içinde  belirli [..]
Kaynak: ytkmaden.web.tr

10

0   0

aðir


ORTAM  AYIRMASI, —> Aðýr  mayi  ile  ayýrma.
Kaynak: ytkmaden.web.tr


227 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.