tfsf.org.tr

Website:https://tfsf.org.tr
Toplam beğeni10
Toplam beğenilmeme6
Beğeni:5 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (864)

1

3   2

tablet


Ekranda özel kalemiyle doðrudan çizim yapmayý saðlayan ve fareye kýyasla daha hassas çalýþan aygýt.
Kaynak: tfsf.org.tr

2

2   0

avatar


Ýnternette, bir kullanýcý adýnýn altýnda yer alan grafik, resim ya da fotoðraf.
Kaynak: tfsf.org.tr

3

1   0

bmp


(B
Kaynak: tfsf.org.tr

4

1   0

dekupe


Bir bütünden belli biçimlerde parçalar kesme ya da bir görüntünün etrafýný boþaltma iþlemi.
Kaynak: tfsf.org.tr

5

1   0

denge


Görüntü alaný içindeki görsel estetik öðelerin, nesnelerin ya da olaylarýn birbirini tartacak þekilde düzenlenmesi.
Kaynak: tfsf.org.tr

6

1   0

silme


Bir elektronik dosyayý görülmez ve üstüne yazýlabilir hale getirme. / Bir kaydý diskten, kasetten veya baþka bir kayýt ortamýndan yok etme.
Kaynak: tfsf.org.tr

7

1   0

zum


Fotoðraf makinesinin deðiþir odaklý objektifinin yakýndan uzaða veya uzaktan yakýna doðru odaklanmasýyla elde edilen sonuç; optik kaydýrma.
Kaynak: tfsf.org.tr

8

0   0

ana sayfa → fotoðraf terimleri sözlüðü fotoðraf terimleri ansiklopedik sözlüðü a b c ç d e f g h i ý j k l m n o ö p r s þ t u ü v x y z a a°


bkz angström
Kaynak: tfsf.org.tr

9

0   0

aberasyon


Görüntü bozulmasý.
Kaynak: tfsf.org.tr

10

0   0

acromatic


Kromatik görüntü bozulmasýna karþý gerekli düzeltme yapýlmýþ olan objektif. bkz kromatik görüntü bozulmasý
Kaynak: tfsf.org.tr


864 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.