ebiyoloji.org

Toplam beğeni0
Toplam beğenilmeme0
Beğeni:0 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (15)

1

0   0

abakteriyel


Bakteri bulunmayan, bakterisiz olan.
Kaynak: ebiyoloji.org

2

0   0

abdomen


Karın, böceklerde vücudun son bölümü.
Kaynak: ebiyoloji.org

3

0   0

abiyotropi


Bir genetik kusur sonucu herhangi bir organın başlangıçtaki durumunu veya işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan ve erişkin yaşta görülen hastalık durumu.
Kaynak: ebiyoloji.org

4

0   0

absorbsiyon


Enerji ya da diğer bir maddeyi emebilme, soğurma.
Kaynak: ebiyoloji.org

5

0   0

acoelomata


Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar. Endoderm ve ektoderm arası tamamen mezoderm ile doludur.
Kaynak: ebiyoloji.org

6

0   0

adaktili


Parmakların doğmalık olarak yokluğu.
Kaynak: ebiyoloji.org

7

0   0

adenovirüsler


Çift zincirli DNA molekülüne sahip virüslere denir. Boyutları 70 - 80 nm olup hayvanlarda bazı tümörlere neden olur.
Kaynak: ebiyoloji.org

8

0   0

aerob


Yalnızca oksijen varlığında yaşayabilen.
Kaynak: ebiyoloji.org

9

0   0

aglütinasyon


Kan hücrelerinin kümeleserek pihtilasmasi.
Kaynak: ebiyoloji.org

10

0   0

aglütinin


Belirli bir antijeni (genellikle alyuvar ya da bakteri) aglütinasyona uğratabilen antikor.
Kaynak: ebiyoloji.org


15 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.