sömürge anlamı
sömürge ne demektir? sömürge sözcüğünün toplamda 2 anlamı bulundu. Kendiniz de sömürge tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sömürge


[1] bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke | [1] müstemleke, koloni
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sömürge


(Colony)
Kaynak: myistatistik.com
<< kifayet koloni >>