jeoloji anlamı
jeoloji ne demektir? jeoloji sözcüğünün toplamda 11 anlamı bulundu. Kendiniz de jeoloji tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


[1] yer yuvarlağının ve yeryüzü şekillerinin yapısını, birleşimini, geçmiş devrelerini ve bugüne kadarki gelişimini inceleyen bilim | [1] yer bilimi, arziyat, ilmiarz | [1]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


Yerbilim, yer bilimi.
Kaynak: platingroup.com.tr (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


jeolojik
Kaynak: almanca-sozluk.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


Yer kürenin yapýsýný, yaþýný ve özelliklerini araþtýran bilim dalý. Yer Bilimi.
Kaynak: cografyasozlugu.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


Arzý (Dünya) inceleyen bilim dalýdýr. Oluþumuna iliþkin evreleri ve Dünya’yý oluþturan materyeli ve bu materyel üzerinde geliþen süreçleri (evrimi), geçmiþini  ve oluþum safhalarýný ele alýr. [..]
Kaynak: cyprusgeology.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


[geology] Yerbilim. Yerküreyi inceleyen bilim dalı.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


a. (l ince okunur) Yer bilimi."jeoloji" kelimesinin açıklamasının tamamını görmek için tıklayın.
Kaynak: buyukturkcesozluk.com (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


Rüyada jeoloji bilimiyle uðraþmak, rüyayý görenin baþýndan tatlý bir aþk serüveni geçeceðine iþaret eder. Geçmiþ insanlarýn baþýndan geçenlerle ve varlýk problemiyle ilgili kimseye ya da garip haberle [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


Jeoloji veya yer bilimi, temel inceleme konusu dünya ve özellikle de, yer kürenin üzerinde yaşadığımız dış kabuğunu oluşturan katı maddesi "taş küre"nin içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


Jeoloji veya yer bilimi, temel inceleme konusu dünya ve özellikle de, yer kürenin üzerinde yaşadığımız dış kabuğunu oluşturan katı maddesi "taş küre"nin içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

jeoloji


Jeoloji veya yer bilimi, temel inceleme konusu dünya ve özellikle de, yer kürenin üzerinde yaşadığımız dış kabuğunu oluşturan katı maddesi "taş küre"nin içeriğinin, yapısının, fiziksel özelliklerinin, [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

<< litosfer rütbe >>

Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle