hasar anlamı
hasar ne demektir? hasar sözcüğünün toplamda 24 anlamı bulundu. Kendiniz de hasar tanımı ekleyebilirsiniz.

1

2   0

hasar


Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vd. işlemleri sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vbg. değer ve zaman kaybına neden olan zararların tümüdür.
Kaynak: paranomist.com

2

1   0

hasar


[1] bozulgu | [2] yıkılgı | [1] duvar | [2] hisar
Kaynak: tr.wiktionary.org

3

1   0

hasar


Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi, ve diğer işlemler sırasında meydana gelen yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma, v.b. değer ve zaman kaybına neden olan zararların tümüdür.
Kaynak: envilog-tr.com

4

1   0

hasar


Zarar
Kaynak: demiryolcuyuz.biz

5

1   0

hasar


Sigortacı için ödemeyi gerektiren haldir. Tazminatı da kapsayan bu terim özellikle hastalık sigortalarında poliçede belirtilen kişilerin sağlıkla ilgili belgelendirilmiş harcamalarının teminatlar dahi [..]
Kaynak: dostelihasar.com.tr

6

0   0

hasar


Herhangi bir mala, eþyaya verilen fiziki hasarý veya kiþinin gerek bedeni, gerekse manevi zararýný ifade etmek için kullanýlýr.
Kaynak: e-yasamrehberi.com

7

0   0

hasar


Poliçe ile garanti altına alınan risk ya da risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumuna denir. Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir şey veya hakkın, tazminat talebine esas teşkil eden bi [..]
Kaynak: hisarsigorta.net

8

0   0

hasar


Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir şey veya hakkın, tazminat talebine esas teşkil eden bir olay sonucunda uğramış olduğu değer kaybıdır. Ancak, bu değer kaybı, sigorta poliçesi [..]
Kaynak: manisasigorta.com.tr

9

0   0

hasar


Herhangi bir mala, eşyaya verilen fiziki hasarı veya kişinin gerek bedeni, gerekse manevi zararını ifade etmek için kullanılır.
Kaynak: sigortagazetesi.com

10

0   0

hasar


Herhangi bir mala, eşyaya verilen fiziki zararı veya kişinin gerek bedeni, gerekse manevi zararını ifade etmek için kullanılır. 
Kaynak: ideadanismanlik.com

11

0   0

hasar


Trafik kazası veya sürücü hataları sonucunda meydana gelen ve aracın hareketsiz kalmasına sebep olan tahribatlardır.
Kaynak: garantifilo.com.tr

12

0   0

hasar


Poliçe ile garanti altına alınan risk ya da risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumuna denir. Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir şey veya hakkın, tazminat talebine esas teşkil eden bir olay sonucunda uğramış olduğu değer kaybıdır. Ancak, bu değer kaybı, sigorta poliçesi şartları dahilinde bir tehlikeden meydana gelmiş olsa dahi, si [..]
Kaynak: ozgursigortacilar.com

13

0   0

hasar


Herhangi bir mala, eþyaya verilen fiziki hasarý veya kiþinin gerek bedeni, gerekse manevi zararýný ifade etmek için kullanýlýr.
Kaynak: opassigorta.com.tr

14

0   0

hasar


Poliçe ile garanti altına alınan risk ya da risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumuna denir. Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir şey veya hakkın, tazminat talebine esas teşkil eden bi [..]
Kaynak: sigortadukkanim.com

15

0   0

hasar


Sigortacı için ödemeyi gerektiren haldir. Tazminatı da kapsayan bu terim özellikle hastalık sigortalarında poliçede belirtilen kişilerin sağlıkla ilgili belgelendirilmiş harcamalarının teminatlar dahilinde sigortalıya ödenmesi anlamını taşır. Sigorta teminatına esas olan sigortacı için ödemeyi icap ettiren haldir.
Kaynak: devahasar.com

16

0   0

hasar


İz, sekel.
Kaynak: multiplskleroz.com

17

0   0

hasar


(C.: Hasâret) Ziyan, zarar.
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

18

0   0

hasar


Soðuk, berd.
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

19

0   0

hasar


Aşırı yüklenme ve yorgunluk sonucu oluşan ve geniş oyuklar, delikler ve kırılmalarla ortaya çıkan ciddi hasar.
Kaynak: siremsah.com

20

0   0

hasar


Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vb. işlemler sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vb. değer kaybına neden olan zararların tümü. Hasar Şikayeti [..]
Kaynak: marslogistics.com

21

0   0

hasar


İz, sekel.
Kaynak: karadenizms.com

22

0   1

hasar


Poliçe ile garanti altına alınan risk ya da risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumuna denir.
Kaynak: ozgen.com.tr

23

0   1

hasar


Sigorta poliçesiyle belirlenen risklerin ortaya çýkmasý sonucunda teminat altýna alýnan kiþilerin veya temsilcilerinin; muhatap olan sigorta þirketinden zararýn taz [..]
Kaynak: e-yasamrehberi.com

24

0   1

hasar


Üzerinde menfaat kurulabilecek herhangi bir þey veya hakkýn, tazminat talebine esas teþkil eden bir olay sonucunda uðramýþ olduðu deðer kaybýdýr. Ancak, bu deðer ka [..]
Kaynak: e-yasamrehberi.com

hasar anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< harp hassas >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle