gerçekçilik anlamı
gerçekçilik ne demektir? gerçekçilik sözcüğünün toplamda 2 anlamı bulundu. Kendiniz de gerçekçilik tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gerçekçilik


[1] Gerçekçi tutum ve davranış, realizm | [2] Gerçekleri olduğu gibi yansıtmaya çalışan sanat çığırı, realizm | [3] Düşünmenin temeli ve işin ölçüsü olarak gerçekliğe bağlanan görüş ve tutum; bilinçte [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gerçekçilik


19. yüzyılda başlayan, gerçeği ve doğayı değiştirmeden, tüm çirkinliklikleriyle birlikte aktarmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımıdır.
Kaynak: turklukbilgisi.com (offline)
<< gerçekçi gerçeküstücülük >>