geoit anlamı
geoit ne demektir? geoit sözcüğünün toplamda 3 anlamı bulundu. Kendiniz de geoit tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1   0

geoit


[1] Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır | [1]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

1   0

geoit


Ekvatordan þiþkin kutuplardan basýk olan dünyanýn kendine has þekli.
Kaynak: cografyasozlugu.com

3

0   0

geoit


Yerkürenin kütleçekim ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında aldığı şekildir. "'Jeoit'" adı verilen bu yüzey, karaların altından da ilerlerdiği varsayılan durgun okyanus suları ile temsil [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

geoit anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< gensoru gerçekçi >>