geoit anlamı
geoit ne demektir? geoit sözcüğünün toplamda 3 anlamı bulundu. Kendiniz de geoit tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

geoit


[1] Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır | [1]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

geoit


Ekvatordan þiþkin kutuplardan basýk olan dünyanýn kendine has þekli.
Kaynak: cografyasozlugu.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

geoit


Yerkürenin kütleçekim ve merkezkaç kuvvetlerinin etkisi altında aldığı şekildir. "'Jeoit'" adı verilen bu yüzey, karaların altından da ilerlerdiği varsayılan durgun okyanus suları ile temsil [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org
<< gensoru gerçekçi >>