gen anlamı
gen ne demektir? gen sözcüğünün toplamda 30 anlamı bulundu. Kendiniz de gen tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0   0

gen


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
Kaynak: biyolojisitesi.net

2

0   0

gen


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
Kaynak: biyolojidefterim.esy.es

3

0   0

gen


(I) İçinde bulunduğu hücreyi veya organizmayı etkileyen kalıtsal öge  (II) Geniş  (III) Bir süre boş bırakılan tarla
Kaynak: dilbilgisi.net

4

0   0

gen


Ýþlenmemiþ, boþ ekim alaný. Hücre çekirdeðinde bulunan moleküller. Irsiyet cisimleri ...[
Kaynak: agaclar.net

5

0   0

gen


Gen* ile ilgili daha geniþ bilgi için týklayýn.
Kaynak: hastane.com.tr

6

0   0

gen


Spesifik bir protein kodlayan ve bir kromozomda spesifik bir yer kaplayan DNA segmentidir.
Kaynak: hipokrattv.com

7

0   0

gen


Bütün canlılarda kromozomlann yapısında bulunan ve bireyin kalıtsal özelliklerini belirleyen kalıtım birimi. Temel bileşeni nükleik asitlerdir. Bireyin gen bileşimi, yani başat ve çekinik genler toplamı genotip adıyla anılır.
Kaynak: doktortv.com

8

0   0

gen


Γενος (Genos). Kromozom’un ùzerinde bulunan, kalýtýmda fonksiyon gören birim.
Kaynak: doktornevra.com

9

0   0

gen


Kromozomdaki kalıtsal birimdir; belirli bir proteinin oluşturulmasına yarayan bilgileri içeren desoksiribonuklein asitinin (DNA) bir parçasıdır.
Kaynak: kinderkrebsinfo.de

10

0   0

gen


Bir proteini kodlayan DNA'nın bir bölümüdür. Bir hastalığın genler aracılığıyla geçmesi durumunda aile üyelerinden/akrabalardan geçebileceği anlamına gelir. Kahverengi saç gibi özellikler de bu y [..]
Kaynak: tekrarlayanates.com

11

0   0

gen


Kromozomu oluşturan kalıtım bilgilerini taşıyan yapılar
Kaynak: kanservakfi.com

12

0   0

gen


Ebevyenlerden çocuğa kalıtımın işlevsel ve yapısal birimi. Genler DNA'nın parçasıdırlar. Genlerin çoğu özgün bir proteinin yapımıyla ilgili bilgiyi taşırlar.
Kaynak: rocheilac.com.tr

13

0   0

gen


Belirli bir kalıtsal özelliği kodlayan DNA sekansı
Kaynak: fabryileyasamak.com

14

0   0

gen


Hem kodlama hem de kodlama olmayan dizilerde dahil olmak üzere tüm bilgi sentezi için gerekli olan bir DNA molekülünün bir segmentidir. Her gen kromozom haritasýnda belirli bir konuma sahiptir. Bu esansiyel proteinlerin nasýl yapýlacaðý hakkýndaki genetik bilgidir. Aileden miras olarak gelen bu bilgi, hücrenin özelliklerini belirler.
Kaynak: pnhhastaligi.com

15

0   0

gen


Kendi kendini oluşturma özelliğine sahip, kromozomlara yerleşmiş protein molekülü olup, canlının bütün özelliklerini taşıyan biyolojik varlıktır. Kendi yapısı değişmeksizin, canlıya tüm özellikleri kazandırır.
Kaynak: solucan-gubre.net

16

0   0

gen


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur. Gen Ailesi:
Kaynak: umitkaradeli.blogcu.com

17

0   0

gen


Hücrelerin kromozomlarında yer alan ve kalıtım özellikleri taşıyan biyokimyasal birimler.
Kaynak: by552mugesrakartal.wordpress.com

18

0   0

gen


Kalıtım biliminde, belirginbir özelliğin kuşaktan kuşağa geçişini kontrol eden faktöre verilen addır. Bir organizma yapı proteinlerinin durumu ve hücrelerinin yapısı deoksiribo nükleik asit adlı kimyasal madde aracılığıyla dölden döle aktarılmaktadır. Buna göre, genin, bu çok uzun spiral şekilli deoksiribo nükleik asit (D.N.A.) molekülünün, kalıtım [..]
Kaynak: saglikekibi.com

19

0   0

gen


Γενος (Genos). Kromozom’un ùzerinde bulunan, kalıtımda fonksiyon gören birim.
Kaynak: medicorium.com

20

0   0

gen


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur.
Kaynak: netsizde.com

21

0   0

gen


(kıs) [Genus, gen.] ® Cins.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

22

0   0

gen


nov. (kıs) [genus novum] ® Yeni cins.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

23

0   0

gen


rev. (kıs) [genus revivisco] ® İade cins adı.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

24

0   0

gen


Bu yötetici molekül, nasıl göründüğümüzü, vücudumuzda hangi olayların gerçekleşeceğini, hangi hastalıklara eğimli olduğumuzu belirleyen DNA nın bir parçasıdır. Vücudumuz genlerden aldığı bilgilere göre gerekli olan proteinleri ne zaman ve ne şekilde üreteceğine karar verir.
Kaynak: ankarainternationalsacekimi.com

25

0   0

gen


 -  Deoksiribonükleik asit (DNA) in protein ya da RNA sentezi için gerekli bilgi taşıyan bölümü.
Kaynak: salihmanaz.com

26

0   0

gen


Bir gen proteinin sentezinden sorumlu temel kalýtýmsal bir birimdir ve DNA'yla iliþkilidir.
Kaynak: webnaturel.com

27

0   0

gen


Gen, bir kalıtım birimidir. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayriresmî kullanımda gen sözcüğü, "ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taş [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

28

0   0

gen


Gen, Togan Gökbakar'ın ilk uzun metraj denemesi olup, korku-gerilim türünde bir sinema filmidir. 7 Nisan 2006'da gösterime giren filmde başrolleri Doğa Rutkay, Yurdaer Okur, Mahmut Gökgöz, Haldun Boys [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

29

0   0

gen


Gen, bir kalıtım birimidir. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayriresmî kullanımda gen sözcüğü, "ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taş [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

30

0   1

gen


[1] canlıların her türlü özelliklerini belirleyen ve hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunan kalıtım maddesinin en küçük birimi, DNA molekülünün ortalama 1500 nükleotitten oluşmuş canlının kalıtsa [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

gen anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< gemi jurnali gölge balığı >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle