gên anlamı
gên ne demektir? gên sözcüğünün toplamda 31 anlamı bulundu. Kendiniz de gên tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


[1] çene
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
Kaynak: biyolojisitesi.net

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası.
Kaynak: biyolojidefterim.esy.es

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


(I) İçinde bulunduğu hücreyi veya organizmayı etkileyen kalıtsal öge  (II) Geniş  (III) Bir süre boş bırakılan tarla
Kaynak: dilbilgisi.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Ýþlenmemiþ, boþ ekim alaný. Hücre çekirdeðinde bulunan moleküller. Irsiyet cisimleri ...[
Kaynak: agaclar.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Gen* ile ilgili daha geniþ bilgi için týklayýn.
Kaynak: hastane.com.tr

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Spesifik bir protein kodlayan ve bir kromozomda spesifik bir yer kaplayan DNA segmentidir.
Kaynak: hipokrattv.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Bütün canlılarda kromozomlann yapısında bulunan ve bireyin kalıtsal özelliklerini belirleyen kalıtım birimi. Temel bileşeni nükleik asitlerdir. Bireyin gen bileşimi, yani başat ve çekinik genler toplamı genotip adıyla anılır.
Kaynak: doktortv.com

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Γενος (Genos). Kromozom’un ùzerinde bulunan, kalýtýmda fonksiyon gören birim.
Kaynak: doktornevra.com

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Kromozomdaki kalıtsal birimdir; belirli bir proteinin oluşturulmasına yarayan bilgileri içeren desoksiribonuklein asitinin (DNA) bir parçasıdır.
Kaynak: kinderkrebsinfo.de

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Bir proteini kodlayan DNA'nın bir bölümüdür. Bir hastalığın genler aracılığıyla geçmesi durumunda aile üyelerinden/akrabalardan geçebileceği anlamına gelir. Kahverengi saç gibi özellikler de bu y [..]
Kaynak: tekrarlayanates.com

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Kromozomu oluşturan kalıtım bilgilerini taşıyan yapılar
Kaynak: kanservakfi.com

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Ebevyenlerden çocuğa kalıtımın işlevsel ve yapısal birimi. Genler DNA'nın parçasıdırlar. Genlerin çoğu özgün bir proteinin yapımıyla ilgili bilgiyi taşırlar.
Kaynak: rocheilac.com.tr

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Belirli bir kalıtsal özelliği kodlayan DNA sekansı
Kaynak: fabryileyasamak.com

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Hem kodlama hem de kodlama olmayan dizilerde dahil olmak üzere tüm bilgi sentezi için gerekli olan bir DNA molekülünün bir segmentidir. Her gen kromozom haritasýnda belirli bir konuma sahiptir. Bu esansiyel proteinlerin nasýl yapýlacaðý hakkýndaki genetik bilgidir. Aileden miras olarak gelen bu bilgi, hücrenin özelliklerini belirler.
Kaynak: pnhhastaligi.com

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Kendi kendini oluşturma özelliğine sahip, kromozomlara yerleşmiş protein molekülü olup, canlının bütün özelliklerini taşıyan biyolojik varlıktır. Kendi yapısı değişmeksizin, canlıya tüm özellikleri kazandırır.
Kaynak: solucan-gubre.net

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur. Gen Ailesi:
Kaynak: umitkaradeli.blogcu.com

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Hücrelerin kromozomlarında yer alan ve kalıtım özellikleri taşıyan biyokimyasal birimler.
Kaynak: by552mugesrakartal.wordpress.com

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Kalıtım biliminde, belirginbir özelliğin kuşaktan kuşağa geçişini kontrol eden faktöre verilen addır. Bir organizma yapı proteinlerinin durumu ve hücrelerinin yapısı deoksiribo nükleik asit adlı kimyasal madde aracılığıyla dölden döle aktarılmaktadır. Buna göre, genin, bu çok uzun spiral şekilli deoksiribo nükleik asit (D.N.A.) molekülünün, kalıtım [..]
Kaynak: saglikekibi.com

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Γενος (Genos). Kromozom’un ùzerinde bulunan, kalıtımda fonksiyon gören birim.
Kaynak: medicorium.com

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


DNA molekülünün ortalama 1500 nukleotitten oluşmuş canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçası. Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimi. Her gen, protein veya RNA molekülü gibi özel bir işlev taşıyan kromozomların belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur.
Kaynak: netsizde.com

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


(kıs) [Genus, gen.] ® Cins.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


nov. (kıs) [genus novum] ® Yeni cins.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


rev. (kıs) [genus revivisco] ® İade cins adı.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Bu yötetici molekül, nasıl göründüğümüzü, vücudumuzda hangi olayların gerçekleşeceğini, hangi hastalıklara eğimli olduğumuzu belirleyen DNA nın bir parçasıdır. Vücudumuz genlerden aldığı bilgilere göre gerekli olan proteinleri ne zaman ve ne şekilde üreteceğine karar verir.
Kaynak: ankarainternationalsacekimi.com

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


 -  Deoksiribonükleik asit (DNA) in protein ya da RNA sentezi için gerekli bilgi taşıyan bölümü.
Kaynak: salihmanaz.com

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Bir gen proteinin sentezinden sorumlu temel kalýtýmsal bir birimdir ve DNA'yla iliþkilidir.
Kaynak: webnaturel.com

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Gen, bir kalıtım birimidir. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayriresmî kullanımda gen sözcüğü, "ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taş [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Gen, Togan Gökbakar'ın ilk uzun metraj denemesi olup, korku-gerilim türünde bir sinema filmidir. 7 Nisan 2006'da gösterime giren filmde başrolleri Doğa Rutkay, Yurdaer Okur, Mahmut Gökgöz, Haldun Boys [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

gên


Gen, bir kalıtım birimidir. Bir kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir. Popüler ve gayriresmî kullanımda gen sözcüğü, "ebeveynden çocuklarına geçen belirli bir karakteristiği taş [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

31

0 Thumbs up   1 Thumbs down

gên


[1] canlıların her türlü özelliklerini belirleyen ve hücre çekirdeğindeki kromozomlarda bulunan kalıtım maddesinin en küçük birimi, DNA molekülünün ortalama 1500 nükleotitten oluşmuş canlının kalıtsa [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org
<< dur gafr >>