folklor anlamı
folklor ne demektir? folklor sözcüğünün toplamda 6 anlamı bulundu. Kendiniz de folklor tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

folklor


[1] Halk bilimi | [1] Halk bilimi | [1]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

folklor


Halkýn maddi ve manevi kültürünü kendine özgü metodlarla derleyip yorumlayan ilim dalýna denir. Halk bilmi, halkbilgisi, halkiyat kavramlarý da ayný anlamý taþýr. Folklor, Ýngilizce folk (halk) ve lore (ilim) kelimelerinden meydana gelir. Folklorun “halk oyunlarý” ve “halk müziði”ne karþýlýk gösterilmesi yanlýþtýr. [..]
Kaynak: edebiyol.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

folklor


Bir halkın geçmişten bu yana oluşturduğu geleneklerin. inançların, törelerin ve kültürün ortak adıdır.
Kaynak: turklukbilgisi.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

folklor


Bir halkın geçmişten bu yana oluş-turduğu gelenek, inanç, töre, kültürün ve sa-natın ortak adı. Halkbilim.
Kaynak: karadasmuammer.blogcu.com (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

folklor


Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceley [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

folklor


Halk bilimi veya folklor, bir ülkede veya bölgede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini inceley [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

<< fiziksel fonksiyon >>

Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle