farz anlamı
farz ne demektir? farz sözcüğünün toplamda 13 anlamı bulundu. Kendiniz de farz tanımı ekleyebilirsiniz.

1

2   1

farz


1.Müslümanlıkta özür olmadıkça yapılması zorunlu, yapılmaması günah sayılan Tanrı buyruğu. 2.Doğru sonuca varmak için yapılması zorunlu olan.
Kaynak: maxicep.com

2

0   0

farz


Zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma Gönderen : Veysel APARI
Kaynak: sozluk.adalet.gov.tr

3

0   0

farz


zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma
Kaynak: yenimakale.com

4

0   0

farz


zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma
Kaynak: w3.bilecik.edu.tr

5

0   0

farz


Zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma
Kaynak: hukuk.com

6

0   0

farz


Bir kimseyi bir vazifeye tayin etmek veya maaþ baðlamak. Bir kimsenin kendi nefsine âid iken baþkasýna hibe ettiði muayyen bir þey. (Bunun zýddý "karz"dýr.) * Tak [..]
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

7

0   0

farz


Zorunlu; baş koşul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma Fâsıl
Kaynak: romanyaturkleri.ro

8

0   0

farz


 Allahü teâlânýn Kur'ân-ý kerîmde yapýlmasýný açýkca bildirdiði emirler.
Kaynak: konyafaruki.com

9

0   0

farz


Farz (Arapça: الفرض) ya da “fariza”; Fıkıh bilginleri tarafından oluşturulmuş ve tanımlaması yapılmış olan bir İslâm dinî terimidir. Yine fıkıhçılar tarafından tanımlanan [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

10

0   1

farz


[1] İslamda yerine getirilmesi açık ve kesin bir delil ile mecburi olup, yapılması sevap, mazeretsiz olarak terkedilmesi günah olan, Allah`ın emri | [2] başkoşul | [3] boyun borcu | [4] çok [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

11

0   1

farz


Allahü teâlânın Kur'ân-ı kerîmde yapılmasını açıkca bildirdiği emirler. Kulum farzları yapmakla bana yaklaştığı gibi, başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nâfile ibâdetl [..]
Kaynak: hilaltr.com

12

0   1

farz


ZORUNLU, BAÞ KOÞUL, BOYUN BORCU, ÇOK GEREKLÝ, VARSAYMA
Kaynak: kazanci.com

13

0   1

farz


Zorunlu; baþ koþul; boyun borcu; çok gerekli; varsayma
Kaynak: hukukrehberi.net

farz anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< farmakoloji fasih >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle