burun anlamı
burun ne demektir? burun sözcüğünün toplamda 19 anlamı bulundu. Kendiniz de burun tanımı ekleyebilirsiniz.

1

25   12

burun


Koku alıcılarını İçeren, solunum yollarının başlangıcı olan ve titreşim odacığı işlevi görerek çıkartılan seslere dolgunluk kazandıran iki göz arasındaki çıkıntılı yapı. Burnun yukarıda kaş kemerleri arasında alın kemiğiyle birleştiği yere burun kökü denir. Burun kökünden başlayarak aşağı inen burun sırtı, burun ucunda sona erer. Burun sırtının her [..]
Kaynak: doktortv.com

2

20   14

burun


Burun, deniz ya da gölde bulunan dışa çıkıntılı karanın son kısmı olup, 3 tarafı su ile çevrilmiş kara anlamına gelir. Çoğunlukla fener bulunur. Eğer büyükse yarımada denir. Körfez veya koyun karşıtıd [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

3

13   13

burun


Burun, temel olarak cisimlerin ön ve sivri bölümüne verilen addır. Canlıdan canlıya şekli değişmekle birlikte, solunum yapmaya yaramaktadır. Burun, organ olarak burun; yüz üzerinde alınla üst dudak ar [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

4

11   13

burun


Solunum sisteminin baþlangýcý ve ayný zamanda beþ duyumuzdan biri olan koku almanýn merkezi olan organ..
Kaynak: dryagci.com

5

10   16

burun


İş hayatınızda ciddi ve güzel yenilikler olacak demektir. Burnunuza bir şey kaçması parasal bir zorluğa işaret eder. Burnunuzu delmek fena giden işlerinizin bir arkadaşınızın yardımıyla yoluna gireceğ [..]
Kaynak: ruyarehberi.com

6

7   13

burun


Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraf [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

7

7   15

burun


Burun (Rusça: Нос, Nos) Dmitri Şostakoviç'in satirik bir operasıdır. Rusça librettosu Yevgeny Zamyatin, Georgy Ionin ve Alexander Preis tarafından, Nikolai Gogol'ün Burun isimli hikâyesinden esinlenil [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

8

7   16

burun


isteklerinizin gerçekleşeceğine delalettir. görülen burun'un durumu ruh halinizin durumuna da vurgu yapar.
Kaynak: tellwe.com

9

5   14

burun


Burun, anatomik olarak, yüz üzerinde alınla üst dudak arasında bulunan, dışa çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı. Koku alma organıdır. Burun boşluğu iki delikle dışarı açılır. Diğer taraf [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

10

6   16

burun


Burun ile ilgili daha geniþ bilgi için týklayýn.
Kaynak: hastane.com.tr

11

6   17

burun


[cape] 1- Denize doğru uzanan kara parçası.
Kaynak: ims.metu.edu.tr

12

4   15

burun


[snout] 2- Gözlerin önünde, başın uç kısmı. 
Kaynak: ims.metu.edu.tr

13

3   14

burun


Rüyada burun görmek; uzun ömre ve sevince işarettir.
Kaynak: ruyarehberi.com

14

4   16

burun


[1] koku almaya yarayan organın ismi | | ağız burun birbirine karışmak | Azrail ile burun buruna gelmek | Azraille burun buruna gelmek | ölümle burun buruna gelmek | burnu uzamak | Ağız büzülür, gö [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

15

6   18

burun


Kýyýlarýn uzanýþýnda ileri doðru çýkýntý çýkýþýnda yapmýþ, çoðunca yüksekçe yer. Burunlar, daðlarýn ya da onlarýn bir bölümünün kýyý uzanýþýna dikçe giden uçlarýdýr. Daðlýk kýyýlarda burunlar çoktur.
Kaynak: cografyasozlugu.com

16

5   17

burun


Koku alýcýlarýný Ýçeren, solunum yollarýnýn baþlangýcý olan ve titreþim odacýðý iþlevi görerek çýkartýlan seslere dolgunluk kazandýran iki göz arasýndaki çýkýntýlý yapý.
Kaynak: hipokrattv.com

17

6   18

burun


Akıl danışacak bir dost gelecek.
Kaynak: nurhayatcevik27.wordpress.com

18

3   16

burun


İş hayatınızda önemli hoş değişiklikler olacak.
Kaynak: ruyarehberi.com

19

4   18

burun


[1] Arapça | [1] Kaydırma
Kaynak: tr.wiktionary.org

burun anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< kulak parmak >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle