adyl anlamı
adyl ne demektir? adyl sözcüğünün toplamda 8 anlamı bulundu. Kendiniz de adyl tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


[1] Adaletli, âdil, insaflı
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


Adaletli, adil, insaflı. adyllyk
Kaynak: yytm.wordpress.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


zamir
Kaynak: egitiminyildizi.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


(Âdile) Adâlet eden. Allah'ýn emirlerini noksansýz tatbik eden. Doðru. Doðruluk gösteren. Adâlet sahibi. (Bak: Adâlet)(Meselâ bir hükümdâr-ý âdil, ihkak-ý hak için mazlumlarýn hakk [..]
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


Eþ, denk, akran, benzeri. Ölçüde, miktarda eþit olan.
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


(Âdile) Adâlet eden. Allah'ýn emirlerini noksansýz tatbik eden. Doðru. Doðruluk gösteren. Adâlet sahibi. (Bak: Adâlet)(Meselâ bir hükümdâr-ý âdil, ihkak-ý hak için mazlumlarýn hakk [..]
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


Eþ, denk, akran, benzeri. Ölçüde, miktarda eþit olan.
Kaynak: osmanlimedeniyeti.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adyl


 1. Adâletli; hakký gözeterek iþ yapan, zulüm ve haksýzlýk etmeyen. (Bkz. Adâlet)
Kaynak: konyafaruki.com
<< açyk akyl >>