acenta anlamı
acenta ne demektir? acenta sözcüğünün toplamda 14 anlamı bulundu. Kendiniz de acenta tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0   0

acenta


[1] acente
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0   0

acenta


Temsil edilen tarafça ayný iþlemleri yapmakla yetkilendirilmiþ kiþi veya kurum. Ada
Kaynak: fuartakip.com

3

0   0

acenta


ticari mümessil ticari vekil, satýþ memuru veya müstahdem gibi bir sýfatý olmaksýzýn bir sözleþmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir iþletmeyi ilgilendiren akidlerde aracýlýk etmeyi veya bunlarý o iþletme adýna yapmayý mesle 
Kaynak: hukuki.net

4

0   0

acenta


acente
Kaynak: almanca-sozluk.net

5

0   0

acenta


Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren [..]
Kaynak: sozluk.adalet.gov.tr

6

0   0

acenta


ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren [..]
Kaynak: yenimakale.com

7

0   0

acenta


ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren [..]
Kaynak: idarehukuku.net

8

0   0

acenta


Acentalýk sözleþmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasasý araçlarýna iliþkin alým ve satým emirlerinin aracý kuruma iletilmesine ve gerçekleþen emirleri [..]
Kaynak: halkbank.com.tr

9

0   0

acenta


Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirleri [..]
Kaynak: ekonturk.tr.gg

10

0   0

acenta


Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden ger [..]
Kaynak: finhat.com

11

0   0

acenta


Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirleri [..]
Kaynak: mercedes-benz-finansalhizmetler.com

12

0   0

acenta


Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden ger [..]
Kaynak: vansosyal.com

13

0   0

acenta


Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi ilgilendiren akidlerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimse (TTK 116 vd.)
Kaynak: hukuk.com

14

0   0

acenta


Yapmiş olduklari acentalık sözleşmesi çerçevesinde faaliyet gösterdikleri bölgede sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım - satım emirlerini sözleşme yaptıkları aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.
Kaynak: eski.ataonline.com.tr

acenta anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< acele itiraz açýk artýrma >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle