Ph anlamı
Ph ne demektir? Ph sözcüğünün toplamda 13 anlamı bulundu. Kendiniz de Ph tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0   0

Ph


Bir sıvının asit veya bazlık derecesini gösteren değer.
Kaynak: biyolojisitesi.net

2

0   0

Ph


Bir sıvının asit veya bazlık derecesini gösteren değer.
Kaynak: biyolojidefterim.esy.es

3

0   0

Ph


Bir çözeltideki hidrojen iyonu yoğunluğu negatif onluk olarak logoritmasını gösteren değer.
Kaynak: dinimislam.de

4

0   0

Ph


Ph ile ilgili daha geniþ bilgi için týklayýn.
Kaynak: hastane.com.tr

5

0   0

Ph


Bir çözeltideki hidrojen iyonu yoğunluğunun negatif onluk logaritmasını gösteren değer. pH=-log[H+] denk-lemİyle hesaplanabilir. pH değeri çözeltilerin asit, nötr ya da alkali olma Özelliğini gösterir. Nötr pH değeri 7,0'dır. Bunun altındaki değerdeki çözeltiler asit, üstün-dekiler ise alkalidir. Organizmalardakİ sıvılar belirli pH değerleri t [..]
Kaynak: doktortv.com

6

0   0

Ph


Bir sývýnýn asit veya bazlýk derecesini gösteren deðer.
Kaynak: hipokrattv.com

7

0   0

Ph


Toprak asitlik – bazlık derecesini gösteren 0-14 arasında bir değer alan kimyasal bir terimdir. Her kademe 10 katıyla ifade edilir, örneğin toprak pH sı 7 den beşe düştüğünde 100 kat daha asidik olmuş [..]
Kaynak: hobibahcesi.wordpress.com

8

0   0

Ph


Bir sıvının asit veya bazlık derecesini gösteren değer.
Kaynak: umitkaradeli.blogcu.com

9

0   0

Ph


Bir sıvının asit veya bazlık derecesini gösteren değer.
Kaynak: netsizde.com

10

0   0

Ph


[pH] p=Potansiyel ve H=Hidrojen’den. Bir çözeltinin ne denli baz ya da asit özellikte olduğuna ait ölçüdür. Çözeltideki negatif, log10 tabanlı, hidrojen iyonu konsantrasyonudur. pH<7,0 asit, pH=7,0 [..]
Kaynak: ims.metu.edu.tr

11

0   0

Ph


 -  Bir litre sıvıdaki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması.
Kaynak: salihmanaz.com

12

0   0

Ph


Çözeltileri asitli veya temel özelliklere sahip olarak sınıflandırmak için bir ölçüm. pH skalası 0-14 arası ölçülür, 7 nötrlüğü temsil eder. İnsan kanı için normal aralık 7,35 - 7,45'tir.
Kaynak: tr.safeinfusiontherapy.com

13

0   0

Ph


pH bir çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini tarif eden ölçü birimidir. Açılımı "Power of Hydrogen" (Hidrojenin Gücü)'dir. pH kavramı ilk kez Danimarkalı kimyager Søren Peder Lauritz Sør [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

Ph anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< Piyelografi Polimasti >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle