İzotonik çözelti nedir? anlamı
İzotonik çözelti nedir? ne demektir? Aşağıda İzotonik çözelti nedir? için bir tanım bulundu Kendiniz de İzotonik çözelti nedir? tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1   1

İzotonik çözelti nedir?


Hücre içi ortamda bulunan çözünmüş madde konsantrasyonuna eşit oranda çözünmüş madde içeren çözeltileri ifade etmede kullanılan bir terimdir. Memeli hücrelerinde bu oran yaklaşık %0,9 oranındaki sodyum klorür (NaCl) çözeltisinin oluşturduğu ozmotik basınca denk gelir.
biyolojigunlugu - 6 Haziran 2019

İzotonik çözelti nedir? anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< buzulkuşu Endonörium nedir? >>