biyolojigunlugu

Toplam beğeni0
Toplam beğenilmeme0
Beğeni:0 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (11)

1

0   0

Rinovirüs nedir?


Aside ve dış koşullara daha duyarlıdır. Özellikle 33 C’de üremeye adaptasyonu nedeniyle özellikle üst solunum yollarında lokalize kalır, alt solunum yollarını etkilemez (TUS). Sindirim sisteminde replike olamaz, mide asiditesine dayanamaz. Yaklaşık 100 tipi vardır. Nezle (soğuk algınlığı) etkenidir. Tüm nezle olgularının % 50’sinden sorumludur. Geçici bir bağışıklık, lokal Ig A artışı
biyolojigunlugu - 23 Mayıs 2019

2

0   0

Biyoremediasyon nedir?


Zehirli atıklara karşı mücadele sistemi.Tehlikeli maddeleri zararsız ya da daha az zararlı maddelere parçalamak için mikroorganizmaların kullanıldığı , uzun süreli arıtım süreçleridir.
biyolojigunlugu - 11 Haziran 2019

3

0   0

Nükleotid nedir?


Tek bir fosfat grubuna sahip bir nukleosittir. Nukleosit mono fosfat olarakta isimlendirilebilirler.

Bir fosfat, 5C’lu bir şeker (pentoz) ve azotlu bir organik bazdan oluşan bileşiktir. Başlıca nukleotidler, Adenin, Guanin, Sitozin, Timin ve Urasildir.
biyolojigunlugu - 6 Haziran 2019

4

0   0

İnfundibulum nedir?


Ekzokrin bezlerde salgının yapıldığı ve salgının boşaltıldığı kısım olmak üzere iki kısım vardır. Salgının yapıldığı kısım bezin dip tarafındadır ve bu kısma infundibulum (sekresyon) kısmı denir.
biyolojigunlugu - 11 Haziran 2019
Bu tanım onaylanmamıştır

5

0   0

Otokrin salgı nedir?


Otokrin salgılama da salgının uyardığı hedef hücre kendisidir. Örneğin endotel hücrelerden ve timusdan salgılanan bazı sitokinler kendi faaliyetlerini etkileyerek düzenli çalışmasını sağlar.
biyolojigunlugu - 11 Haziran 2019

6

0   0

Endokrin salgılama nedir?


Bu tip salgılamada salgı kan damarlarına verilerek hedef bezler faaliyete geçirilir. Salgı kan yolu ile kendilerinden uzak olan hücrelere ulaşarak faaliyete geçmelerini sağlar.
biyolojigunlugu - 16 Ekim 2018

7

0   0

Pregnenolon nedir?


Mitokondride androjen, östrojen, progesteron hormonlarının oluşumunda kullanılır.
biyolojigunlugu - 16 Ekim 2018

8

0   0

Vitröz humor nedir?


Göz yuvarının sıvısına Vitröz humor denir.
biyolojigunlugu - 16 Ekim 2018

9

0   0

Hücre üretme vasatı nedir?


Hücrelerin in vitro şartlarda üretilebilmesi için kullanılan sıvı ortamlara hücre üretme vasatı denir. Hücre üretme vasat›, hücre çoğalması için gerekli olan amino asitler, vitaminler, mineraller, iz elementler, glukoz vb maddeleri içeren, steril ve pH’sı dengelenmiş bir izotonik çözeltidir.
biyolojigunlugu - 6 Haziran 2019

10

0   0

Endonörium nedir?


Sinir demetlerini en içten saran örtüye endonörium denir.
biyolojigunlugu - 16 Ekim 2018


11 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.